هاست اختصاصی با رم و سی پی یو اختصاصی

رم یک و یک هسته سی پی یو