رسلر با هارد SSD و آنتی دی داس

تحویل بین 3 تا 12 ساعت

آلفا رسلر 80 گیگ

بی نهایت اکانت
ساخت مستر رسلر تا 600 عدد
cpanel/whm
99% آپتایم
آنتی دی داس
پهنای باند نا محدود
Malware Removal
نصب کننده اسکریپ
انتخاب نسخه php
بک آپ گیری هفتگی

رسلر با 40 گیگ فضا

بی نهایت اکانت
cpanel/whm
99% آپتایم
آنتی دی داس
پهنای باند نا محدود
Malware Removal
نصب کننده اسکریپ
انتخاب نسخه php
بک آپ گیری هفتگی

مستر رسلر با 60 گیگ فضا

بی نهایت اکانت
ساخت رسلر تا 600 عدد
cpanel/whm
99% آپتایم
آنتی دی داس
پهنای باند نا محدود
Malware Removal
نصب کننده اسکریپ
انتخاب نسخه php
بک آپ گیری هفتگی